(Source: kakochii)

Aomine DAiki

Uchiha Brothers

Zerochan TheSeadragon7 Anime Akatsuki Sasuke Uchiha Black Wings

Hitsugaya Toushirou

Minato

Yuuki Asuna

(Source: uchuuanimes)

Kirito 1

(Source: sukkarianimes)

Lenalee